Omaha

Omaha

Omaha är likt Texas Hold’em på många sätt. En av skillnaderna är att spelaren tilldelas fyra hålkort istället för två. Det finns också varianter av Omaha då man spelar med fem eller till och med sex hålkort men den vanligaste spelas med fyra. Under spelets gång delas fem uppåtvända kort ut på bordet, synliga för alla spelare. Dessa kort kallas, precis som i Texas hold’em, för gemensamma kort. En annan skillnad mellan Omaha och Hold’em är att den bästa femkorts handen i Omaha måste innehålla exakt två av spelarens hålkort och tre av de gemensamma korten. Detta betyder att om spelaren har fyra ess på handen kan han endast använda två av dem för att skapa en hand.

Lilla och stora mörken

I Omaha används en dealerknapp, precis som i Texas Hold’em, för att se var korten ska delas ifrån. Dealerknappen flyttas stegvis till vänster efter varje runda. Den lilla och den stora mörken läggs in i potten av de två spelarna till vänster om dealerknappen.

Före Floppen

När mörken har placerats på bordet delas fyra nedåtvända kort ut till varje spelare. Spelaren till vänster om den spelaren som lagt in stora mörken startar satsningsrundan med att syna, höja eller lägga sig. Den första satsningsrundan är slut då alla spelare har antingen synat den stora mörken eller lagt sig.

Floppen

När första satsningsrundan är klar delar dealern ut tre kort på bordet vända uppåt. Dessa kort kallas floppen och kan ses av alla spelare. Spelaren till vänster av dealerknappen startar andra satsningsrundan genom att satsa eller passa. Om en spelare satsar pengar i potten så måste de andra spelarna bestämma ifall de ska syna, höja eller lägga sig. Den andra satsningsrundan är över när alla spelarna antingen satsat lika mycket i potten eller lagt sig.

Turnen

När andra satsningsrundan är klar lägger dealern ut ytterligare ett kort vänt uppåt på bordet. Detta kort kallas turnen eller fjärde gatan. Detta kort ses också av alla spelare. Tredje satsningsrundan fungerar precis som den andra. Den tredje rundan är över när alla spelare har satsat lika mycket i potten eller lagt sig.

Rivern

Dealern lägger ut det femte och sista kortet som kallas rivern eller femte gatan. Detta kort visas för alla spelare och kan användas av alla spelare för att kombinera en hand. En fjärde och sista satsningsrunda förekommer och fungerar precis som den andra och den tredje.

Avslutningen

Efter den fjärde och sista satsningsrundan är det dags för avslutningen där spelarna som är kvar får visa upp korten de har på handen. Spelaren måste använda två av sina hålkort och tre av de gemensamma korten på bordet för att kombinera den bästa fem-korts hand han kan. Spelaren med den bästa kombinationen vinner potten i Omaha. Om flera spelare har samma hand delas potten jämt mellan dem. Tryck här för att se vilka händer som slår andra.