Seven Card Stud

Seven Card Stud – Regler

Seven card stud, eller sjustöt, är en annan variant på studpoker eller som det heter på svenska, stötpoker. Precis som många andra pokervarianter så har seven card stud tappat i popularitet tack vare att spel som Texas Hold’em har blivit så stora. Stötpoker spelades tidigare mest hemma hos människor där det var väldigt polulärt över hela USA, men också i casinos i den östra delen av landet.

Dealen

Två nedåtvända kort (hålkort) delas ut till varje spelare tillsammans med ett kort vänt uppåt, synligt för alla spelare. Den spelaren med lägst synliga kort är tvungen att lägga in en insats (ante) som kallas ”tvingad insats” eller ”bring in”. Efter det börjar spelaren till vänster i vanlig medursordning, den påtvingade insatsen räknas som en höjning så spelaren till vänster kan inte passa utan han måste syna anten eller lägga sig.

Om fler spelare har samma låga kort så får den som har sämst färg lägga in insatsen. Färgmässigt är Spader den bästa, därefter hjärter, ruter och sämst klöver. Om en spelare får :2c som uppåtvänt kort kommer han alltså alltid bli tvungen att lägga in anten.

Satsningsrundorna

Efter den fösta satsningsrundan delas det fjärde kortet ut och det är ett uppåtvänt kort som alla spelare kan se, detta kort kallas fjärde gatan. Notera här att detta kort inte är ett gemensamt kort, utan varje spelare får varsitt kort vänt uppåt och det gäller för alla uppåtvända kort i seven card stud. Även nästkommande två kort delas ut på detta sätt och kallas femte respektive sjätte gatan, där det sistnämnda även kallas turnen (eftersom det är det nästsista kortet att delas ut).

Slutligen delas det sjunde och sista kortet ut, denna gång vänt nedåt, detta kort kallas sjunde gatan eller rivern. Här förekommer den sista satsningsrundan och den spelaren som höjer i detta skede får visa sin hand först. Seven card stud kallas ofta för ”två ner, fyra upp, ett ner” eftersom det är så korten delas ut. Vid avslutningen skapar varje spelare den bästa hand han kan genom att kombinera de sju korten han tilldelats.

Spelare och regler

Man kan notera att om man delar ut sju kort till åtta spelare blir det 56 kort vilket inte är möjligt med en normal kortlek. Oftast är detta inget problem då flera spelare lägger sig tidigt så man kan även vara fler än åtta spelare. Om kortleken ändå är på väg att ta slut delas ett gemensamt kort ut på mitten av bordet som kan användas av alla spelare (alla behandlar detta kort som sitt sjunde), under inga omständigheter kan ett kort som slängts från en lagd hand återanvändas i ett senare skede.

I stötpoker använder spelarna informationen de får från uppåtvända kort för att göra strategiska drag så om en spelare ser att ett visst kort läggs bort är han berättigad att ta beslut vetandes att det kortet aldrig kommer att dyka upp i en annan spelares hand igen.

En alltmer populär variant som kallas ”Mississippi stud” tar bort satsningsrundan mellan fjärde och femte gatan vilket gör att det endast finns fyra satsningsrundor. I detta spel delas även riverkortet ut vänt uppåt. Detta gör att spelet mer påminner om Texas Hold’em genom att ha samma struktur och samma antal nedåt och uppåt vända kort.