Texas Hold’em

Texas Hold’em – Regler

När man spelar Texas Holdem använder man en standardkortlek med 52 kort utan jokrar. Varje spelare tilldelas två nedåtvända kort, dessa kort kallas hålkort. Efter att varje spelare har fått sina två kort delas fem uppåtvända kort ut på bordet i tre omgångar, dessa kort kallas gemensamma kort. Den spelare som får den bästa handen genom att kombinera sina egna hålkort med de gemensamma korten vinner. Spelaren kan kombinera korten hur han vill genom att använda båda sina hålkort, endast ett hålkort eller inget av hans hålkort.

Mörken

I Texas Holdem används en dealerknapp för att se var korten ska delas ifrån. Dealerknappen flyttas ett steg till vänster efter varje spelomgång. Den lilla och den stora mörken läggs in av de två spelarna till vänster om dealerknappen.

Före Floppen

När mörken har placerats på bordet tilldelas varje spelares två kort nedåtvända. Spelaren till vänster om den stora mörken är den som startar satsningsrundan genom att syna, höja eller lägga sig. Den första satsningsrundan är slut då alla spelare har antingen synat den stora mörken eller lagt sig.

Floppen

När första satsningsrundan är klar delar dealern ut tre kort på bordet vända uppåt. Dessa kort kallas floppen och kan ses av alla spelare. Spelaren till vänster av dealerknappen startar andra satsningsrundan genom att satsa eller passa. Om en spelare satsar pengar i potten så måste de andra spelarna bestämma ifall de ska syna, höja eller lägga sig. Den andra satsningsrundan är över när alla spelarna antingen satsat lika mycket i potten eller lagt sig.

Turnen

När andra satsningsrundan är klar lägger dealern ut ytterligare ett kort vänt uppåt på bordet. Detta kort kallas turnen eller fjärde gatan. Detta kort ses alltså också av alla spelare. Tredje satsningsrundan fungerar precis som den andra. Den tredje rundan är över när alla spelare har satsat lika mycket i potten eller lagt sig.

Rivern

Dealern lägger ut det femte och sista kortet som kallas rivern eller femte gatan. Detta kort visas för alla spelare och kan användas av alla spelare för att kombinera en hand. En fjärde och sista satsningsrunda förekommer och fungerar precis som den andra och den tredje.

Avslutningen

Efter den fjärde och sista satsningsrundan är det dags för avslutningen där spelarna som är kvar får visa upp korten de har på handen. Spelaren kan använda vilket som helst av de fem gemensamma korten på bordet för att kombinera den bästa fem-korts hand han kan. Med andra ord kan spelaren använda alla fem kort på bordet, ett av sina hålkort kombinerat med fyra av korten på bordet eller båda sina hålkort och tre kort från bordet för att kombinera den bästa fem-korts handen. Spelaren med den bästa kombinationen vinner potten i Texas Holdem. Om flera spelare har samma hand delas potten jämt mellan dem.