Razz

Razz är en form av stötpoker, som femstöt (Five Card Stud) eller sjustöt (Seven card Stud) och spelas nästan precis som det sistnämnda med den största skillnaden att den bästa låga femkortshanden vinner istället för den högsta. Sju kort delas ut men endast fem används för att forma den bästa handen. Vi återkommer snart till vilka regler som gäller för den låga handen.

Dealen

Två nedåtvända kort (hålkort) delas ut till varje spelare tillsammans med ett kort vänt uppåt (detta kort kallas dörrkort eller door card), synligt för alla spelare. Den spelaren med högst dörrkort är tvungen att lägga in en insats (ante) som kallas ”tvingad insats” eller ”bring in”. Efter det börjar spelaren till vänster i vanlig medursordning, den påtvingade insatsen räknas som en höjning så spelaren till vänster kan inte passa utan han måste syna insatsen eller lägga sig.

Om fler spelare har samma höga dörrkort så får den som har bäst färg lägga in insatsen. Färgmässigt är Spader den bästa, därefter hjärter, ruter och sämst klöver. Om en spelare får :Ks som dörrkort kommer han alltså bli tvungen att lägga in anten.

Satsningsrundorna

Efter den fösta satsningsrundan delas det fjärde kortet ut och det är ett uppåtvänt kort som alla spelare kan se, detta kort kallas fjärde gatan. Notera här att detta kort inte är ett gemensamt kort, utan varje spelare får varsitt kort vänt uppåt och det gäller för alla uppåtvända kort i Razz. Även nästkommande två kort delas ut på detta sätt och kallas femte respektive sjätte gatan, där det sistnämnda även kallas turnen.

Slutligen delas det sjunde och sista kortet ut, denna gång vänt nedåt, detta kort kallas sjunde gatan eller rivern. Här förekommer den sista satsningsrundan och den spelaren som höjer i detta skede får visa sin hand först. Razz, precis som Seven card stud kallas ofta för ”två ner, fyra upp, ett ner” eftersom det är så korten delas ut. Vid avslutningen skapar varje spelare den bästa låga hand han kan genom att kombinera de sju korten han tilldelats.

Man kan notera att om man delar ut sju kort till åtta spelare blir det 56 kort vilket inte är möjligt med en normal kortlek på 52 kort. Oftast är detta inget problem då flera spelare lägger sig tidigt så man kan även vara fler än åtta spelare.

Om kortleken ändå är på väg att ta slut delas det sista kortet ut på mitten av bordet som ett gemensamt kort, detta kan då användas av alla spelare (alla behandlar detta kort som sitt sjunde), under inga omständigheter får ett kort som slängts från en lagd hand återanvändas i ett senare skede.

Låga händer

Den bästa handen i Razz är A-2-3-4-5, som även kalles ett hjul (Wheel). Färg och stege spelar ingen roll i Razz, hjulet ovan är den bästa handen för att det inte går att få lägre kort än den utan att ha par. Par, tvåpar och triss är alltså inte en fördel att ha då de räknas mot spelaren eftersom de är högre än att inte ha någonting. Till exempel förlorar A-2-2-3-4 mot 9-10-J-D-K eftersom den första handen har ett par och den andra inte har något (kom ihåg stege räknas inte).

När följer ytterligare några exempel på vilka händer som slår andra. Handen 8-5-4-3-2 slår 9-7-6-4-3 därför att 8-high är lägre än 9-high, och handen 7-6-5-4-3 slår båda eftersom 7-high är ännu. Låga händer benämns ofta som dess högst rankade kort. En 9-High hand kan kallas ’en nia’ och slås av ’en åtta’.

Ess spelas endast som ett så 8-5-4-3-A slår 8-5-4-3-2. Utöver det så slår A-A-9-5-3 (par i ess) 2-2-5-4-3 (par i tvåor), men båda dessa skulle förlora till vilken hand som helst som inte har ett par, till exempel K-J-8-6-4. I det sällsynta fallet där två spelare har samma par så används kickers för att bestämma vem som vinner handen (men omvänt): 3-3-6-4-2 slår 3-3-6-5-A eftersom 4 är bättre än fem, man går alltid igenom kort för kort från det högsta till det lägsta och den som först har det lägsta kortet vinner, ifall man inte har par förstås.

Men finner man sig i en situation där man inte kan sätta samman en hand utan att ha par bör man troligtvis lägga sig. Ett generellt tips är att inte gå med i potter om du inte har tre kort under sju, högre kort är ofta inte värda att spela.