Fördelar med online poker jämfört med live poker

Postat den 26 augusti 2020

Vi lever i en tid då många av de nöjen som vi tidigare endast kunde ägna oss åt genom att bege oss till en fysisk plats nu kan utövas från hemmets fyra väggar genom internet. Enligt Internetstiftelsen som årligen kartlägger svenskarnas beteendemönster och vanor online ökade tillgången till fiber i Sverige år 2019 och nästan samtliga svenskar, närmare sagt 98 procent, har tillgång till internet hemma. 95 procent av svenskarna anger att de använder internet i en eller annan omfattning. Enligt kartläggningen ökar det digitala filmtittandet (genom bland annat streamingsajter som Netflix, HBO och SF Bio) samt musiklyssnandet. Intressant är också att den andel individer som betalar för digitala abonnemang på film- och musiktjänster också ökar. Siffrorna för streamingtjänster som gäller film, teve och video ligger på 58 % medan digitala tidningsprenumeranter fortfarande är relativt få med sina 32 %.

När det gäller spel online, som ju är en industri som verkligen genomgått drastiska förändringar efter internets intåg, dominerar de yngre männen och de äldre kvinnorna. När vi spelar online väljer de flesta av oss, oavsett kön och ålder, att i första hand använda mobilen även om man har noterat att män i större utsträckning spelar via dator och surfplatta än andra. Vi kan mot ovanstående bakgrund enas om att internet är en fundamental del av majoriteten av svenskarnas liv och att dess inträde i våra liv erbjuder ökade möjligheter vad gäller jobb och underhållning. I ljuset av denna korta introduktion tänkte vi kika lite närmare på spelvärlden och fördelarna med online poker jämfört med live poker. 

Pokerstrategier online 

Kunskap om pokerstrategier är som bekant en grundläggande del av att bli en skicklig pokerspelare. De flesta proffsen ägnar en hel del av sin arbetstid åt att läsa relevant litteratur och hänga med i de senaste trenderna inom pokervärlden. Många av dessa strategier kan nyttjas till din fördel i en onlinemiljö på ett enklare sätt än när du spelar i exempelvis ett fysiskt casino. Det är därmed väl värt (även för den som spelar på hobbynivå) att läsa på om grunderna för en genomtänkt pokerstrategi. En av dessa strategier är att undvika duster med dina motspelare och inte låta dessa använda dina känslor som ett verktyg mot dig – något som blir väsentligen enklare när du inte behöver sitta ansikte mot ansikte med din motspelare. Vidare kan antas att du, när du spelar online, kan koncentrera dig lättare och hänge dig fullt ut åt matematiska överväganden och kluriga taktiska val än när du är i en stimmig casinomiljö med många intryck.

Flexibilitet vad gäller tid och rum 

Digitala plattformar för poker online gör att du inte är lika begränsad vad gäller tid och rum som i fallet med live poker. Det senare innebär inte sällan en resa till en destination och/eller ett casino där en pokerturnering äger rum med tillhörande logistik och kostnader. Den som spelar online kan istället spela från hemmets komfort, på resande fot eller egentligen var som helst och dessutom under dygnets alla timmar. Flexibiliteten kan visa sig vara ett vinnande drag rent taktiskt då du inte behöver slösa tid och energi på annat än på att spela spelet på ett så skickligt sätt som möjligt. Möjligen medför den avslappning som följer av att befinna sig på en plats en känner sig bekväm på under spelets gång också vissa fördelar.

Större utbud online 

När det gäller större pokerturneringar världen över är det i regel event som kräver god planering både från arrangörens som spelarens sida. De allra största evenemangen på den internationella pokerscenen äger därmed inte rum dagligen, veckovis eller ens månadsvis alla gånger. Man får istället välja väl utvalda tillfällen att spela live. När det gäller online poker är det precis tvärtom – flexibiliteten som digital poker medför innebär att det finns betydligt större utrymme för spännande turneringar och tävlingar utspritt över årets gång som du kan delta i när det behagar dig snarare än när den internationella pokerkalendern utannonserat detta.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2020, kl 15:54

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *